Vesiensuojeluohjeita mökkiläisille

Älä koskaan laske pesuvesiä järveen. Järvessä ei peseydytä, ja pesuaineet huuhdellaan jo ennen järveen menoa. Saunan pesuvedet tulee johtaa imeytyskuoppaan, harmaavesisuodattimeen tai maastoon. Jos pesuvedet johdetaan samaan paikkaa, imeytysaluetta tulee muuttaa tai sen materiaali vaihtaa muutamien vuosien välein.

Älä pese järvessä mitään. Astiat, matot ja muu pyykki tulee pestä niin kaukana rannasta, että pesuvedet ehtivät imeytyä maastoon. Heitä pesu- ja huuhteluvedet maahan riittävän kauas vedestä.

Jos mahdollista, käytä pesuaineena puhdasta saippuaa ja pesuaineita, jotka eivät sisällä fosfaatteja tai synteettisiä tensidejä. Mikään saippua ei ole hyvä, mutta Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan parhaita ovat etikka, mäntysuopa ja Joutsen-merkityt pesuaineet.

Sijoita käymälä kauas rannasta. Erilaiset kompostoivat tai erottelevat käymälät, joissa virtsa imeytetään kuivikkeesen ja muu käymäläjäte kompostoidaan, eivät oikein käytettyinä myöskään haise.

Huolehdi, että lemmikkieläinten ulosteet ja virtsa päätyvät biojätteeseen tai kuivalle metsäalueelle. Useat ulosteperäiset virukset ja bakteerit voivat elää pitkiä aikoja ja aiheuttaa infektioita vesistön käyttäjille.

Puutarhan ja ojan, järven tai muun vesistön välissä tulee olla riittävä suojakaista tai suojavyöhyke ja puutarha tulee pitää kasvipeitteisenä talven yli. Tee puutarhastasi luomupuutarha. Älä käytä keinolannoitteita ja torjunta-aineita. Älä lannoita liikaa ja levitä lannoitteet sateettomana aikana keväällä tai kesällä.

Pidä rantaviiva luonnontilaisena ja kasvillisuuden peittämänä. Näin rantavyöhyke suojaa vesiluontoa parhaiten myös valuvilta ravinteilta. Varsinkin matalilla rannoilla tiheä kasvillisuus on luonnollista ja sen säilyttäminen toivottavaa.

Rantaviivan muokkaus vapauttaa aina vesistöön rehevöittäviä ravinteita ja vaikeuttaa kalojen ja muiden vesieliöiden elinolosuhteita.

Ruoppausta ja niittoa suunniteltaessa tulee aina olla yhteydessä joko kunnan tai ely-keskuksen ympäristöviranomaiseen. Omatoimisesti ja ilmoittamatta saa tehdä vain pienimuotoisia töitä, kuten niittää kaislaa käsipelillä omasta saunarannasta, jotta se pysyisi avoimena.

Leikatut vesikasvit tulee viedä heti maalle ja esimerkiksi kompostoida. Kasveista vapautuu hajotessa ja sateessa ravinteita, jotka valuvat helposti rehevöittämään vesistöä.

Pesetä auto huoltoasemalla tai muussa paikassa, jossa tippuva öljy, noki ja pesuvedet johdetaan käsiteltäviksi.


Lähteet: Suomen Luonnonsuojeluliitto: Arkipäivän vesiensuojelu

Janakkalan kunnan ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen

muokattu heinäkuussa 2021