Järven syvänteiden happimittaukset

Virta-hankkeen yhteenvedossa asiantuntijat ehdottivat järven ominaisuuksien seurantaa vuosittaisilla mittauksilla. Vuodesta 2020 lähtien Suojeluyhdistys on tilannut Helsingin yliopistolta tutkimuksen lausuntoineen. Pitemmän ajan kuluessa mittaukset auttavat ymmärtämään paremmin.

Tulokset tulkintoineen löydät alla olevista linkeistä:

2020 13.8.2020

2021 19.8.2021

2022 12.8.2022

2023 16.8.2023