Sorsimotta siistimpää -hanke 2020-2023

Isosorsimo on haitallinen vieraslaji, joka on mahdollista hävittää järveltämme, kun esiintymiä on vasta vähän. Hankkeeseen saimme tukea ELY-keskuksesta. Viivyttelyyn ei ole aikaa, ja paljon talkootyötä tarvitaan koko hankkeen ajan.

Voisitko sinäkin osallistua? Ottaisitko tehtäväksesi esim. tarkistaa yhden piskuisen isosorsimoesiintymän kahdesti kesässä ja kitkeä mahdollisesti uudet nousevat isosorsimot?

Ilmoittaudu talkoohommiin hallituksen jäsenille tai sähköpostitse mallinkaistenjarvi@gmail.com! Yhteisten rantojen jokaisesta isosorsimotalkootunnista yhdistys saa ELY-keskuksesta talkoopalkkion!

Vanajavesikeskus on ollut asiantuntijana isosorsimohankkeen alusta asti. Raportin Isosorsimon torjunta Mallinkaistenjärvellä kirjoitti Pirjo Hoskari opinnäytetyönään elokuussa 2020.

Tänne raportoimme ajoittain hankkeen etenemisestä.

Keväisessä asussaan isosorsimoa on vaikea erottaa muista rantakasveista. Isosorsimolla on kuitenkin pyöreähköt ja hyvin tukevat lehdet, joissa on pienenä jopa tummanpunainen häivähdys. Kesän mittaan isosorsimo kasvaa pituutta, mutta lehdet pysyvät koko ajan heleän vihreinä ja se kasvattaa voimakkaita juurivesoja. Kukinnot eli röyhyt ilmestyvät loppukesästä.Isosorsimosta on tullut todellinen riesa Vanajaveden vesistön alueella. Tämä vieraslaji vie armotta tilaa muilta kasveilta. Se vaikuttaa myös kaloihin, rapuihin, perhosiin ja lintuihin. Muodostaessaan tiheän kasvuston ilmajuuristaan se estää vesistössä liikkumisen, tai lähinnä rantautumisen.

Kasvin hävittäminen onnistuu, jos hävitystoimiin ryhdytään esiintymän ollessa vielä pieni. Toistuva niittäminen 2-3 kertaa kesässä vähentää kasvin leviämistä, kunhan sen tekee ennen siementen kypsymistä. Niittojäte tulee polttaa tai viedä erikseen säkitettynä kaatopaikalle; kompostointi ei tuhoa siemeniä, eikä juurenpaloja saa jäädä luontoon. Mahdollisuuksien mukaan tulee aina pyrkiä kitkemään myös juuret.


Lisätietoja ja kuvia kasvista voi katsoa täältä

Kuvateksti

PINTANIITTO heinäkuu 2021

Hirvisalo-saaren keskiosassa Vähäselän puolella on lahdenpohjukka, jossa järviruoko ja isosorsimo kilpailevat (P.Hoskarin raportin alue 2). Ely-keskuksen pintaniittoluvalla suojeluyhdistyksen talkooväki tarttui asiaan yli 30 asteen tukalassa helteessä 7.7.2021. Tarkoituksena oli vähentää sekä myöhemmin kaivettavan massan määrää että leviämistä lisäävien röyhyjen määrää. Tässä järviruokoa ja isosorsimoa ennen pintaniittoa.

PINTANIITTO heinäkuu 2021

Talkoolaiset kävelivät veden päällä vahvalla isosorsimojuurakolla keräten kaikki isosorsimon röyhyt talteen poltettaviksi; näiden kypsyvien siementen kautta kasvi ei ainakaan enää leviä! Tarkkana sai olla, ettei jalka vajoa juurakon läpi veteen. Röyhyjen keräämisen jälkeen kaikki niitettiin viikattein ja raivaussahoin. Kerääminen tehtiin tarkasti haravoiden korret pressun päälle, joilla jäte vedettiin kuivalle maalle kompostoitumaan. Koska nyt ei niitetty lainkaan juuria, ja röyhyt kerättiin pois, jäte ei edesauta kasvin leviämistä. Jännityksellä jäätiin odottamaan, onko tästä hyötyä.

TOIVO HERÄÄ elokuu 2021

Pintaniitosta on kulunut lähes kaksi kuukautta (29.8.2021), ja pintaniitetylle alueelle on noussut korsia reippaasti. Mukana on reilusti isosorsimoa ja yhä järviruokoa. Kasvusto vaikuttaa kuitenkin matalammalta kuin esim. vuosi sitten elokuussa raportin aineiston keräämisen aikana. Ja mikä hienoa, niin nyt ei röyhyjä ole enää pintaniiton jälkeen ehtinyt kypsyä! Iso kiitos talkoolaisille hikisestä urakasta!