kalastusosakaskunnan tiedote 2018

pamaksut:

Yleislupa:

1 katiska,1 uistin tai heittouistin ja 10 kpl syöttikoukkuja yhteensä 15 euroa,verkko 15 euroa kappale. Osakkaat ja kylässä asuvat: lisäkatiska sekä tuulastus 5 euroa, ulkopuoliset:
tuulastus 10 euroa, uistin ja heittouistin 5 euroa.

Kilpailuluvat:
pilkkikilpailu 20 euroa kilpailu, mato-onkikilpailu 0,50 euroa kilpailija.

Sallitut pyydykset kevätjääaikaan asti:
Uistin/heittouistin, syöttikoukku, katiska, verkko ja tuulastus.

Verkkojen sallitut mitat:
enimmäispituus 35 metriä ja enimmäiskorkeus 3 metriä. Silmäkoko 17-22 mm tai suurempi kuin 45 mm. Osakkaalla tai kylässä asuvalla saa olla enintään 3 katiskaa, 2 verkkoa ja 10 syöttikoukkua.


Pyydysten merkitseminen:
Vuoden 2018 lupamerkki on väriltään oranssi. Merkissä on pyydyksen nimi, numero ja kalastuskunnan nimi. Merkin toiselle puolelle sen myyjä kirjoittaa ostajan nimen ja
puhelinnumeron. Katiskan lupamerkki kiinnitetään pyydyksen kohoon. Verkkoa kohti kiinnitetään yksi lupamerkki kohoon. Lisäksi verkko merkitään molemmista päistään valkoisella koholla (15x20 cm) ja uppoavalla narulla. Iskukoukku merkitään valkoisella koholla (15-20 cm) tai koholipulla.


Kalastuslupien myyjät:


  • Eero Hirvonen 03 687 6644
  • Pentti Niskala 040 484 8011
  • Juhani Pohjalainen 040 742 4404
  • Jukka Rekola 040 586 7806


Kalastuksen valvojat:
Teuvo Aaltonen ja Juhani Pohjalainen.


KIELLETTYÄ ovat ravustus, vesilintujen metsästys, uistelu polttomoottorivenettä käyttäen sekä pilkkireikien kairaus jääteille ja niiden läheisyyteen.